MOJA DOMOVINA

25 LET SAMOSTOJNE SLOVENIJE

002
Plakat so izdelali učenci pri izbirnem predmetu likovno snovanje, mentorica Mariza Golle

OŠ Pivka, maj 2016